EESKIRI:

 1. Ära hiline treeningule.
 2. Ära puudu kunagi põhjuseta treeningult, kui sa aga ei saa trenni tulla, anna sellest kindlasti enne treenerile teada.
 3. Sisenedes või väljudes dojost tee kummardus.
 4. Õpetaja puudumisel alustab treeningu läbiviimist vanim õpilane (kõrgeim vöö).
 5. Kõik õpilased peavad järgima juhendaja juhtnööre.
 6. Ehete jms. kandmine on ohutuse pärast keelatud.
 7. Ükski õpilane ei tohi lahkuda treeningu ajal Dojost, Senseilt luba küsimata.
 8. Kui õpilane on sunnitud treeningu pooleli jätma, peab sellest teatama Senseile.
 9. Kui õpilasel tekib küsimus mõne tehnika, kombinatsiooni, kata jne. kohta, tuleks selle küsimusega kõigepealt pöörduda vanema (kõrgema vööga) õpilase poole. ( See aitab õpilastel arendada koostööd ning kindlustada oma teadmisi ) Kui vastust tekkinud küsimusele ei saadud, võib küsida Sensei käest.
 10. Karate-Gid ei tohi kanda väljaspool Dojot. (välja arvatud juhul kui treeningud on õues või minnakse treeningule või tullakse treeningult)
  Vööeksam on teadmiste, oskuste ja vilumuste kontroll. Vööeksamiks valmistumine ei ole lühiajaline tegevus, vaid nõuab õpilaselt pikaajalist ja järjekindlat harjutamist. Eksamil peab õpilane tundma oskussõnavara, tehnikaid, kombinatsioone, katasid ja kumited.
  Vööeksami sooritamise eel tuleb tasuda (vastavalt vööle) eksamimaks. Kui eksam ebaõnnestub, saab korduseksami sooritada tasuta, Korduseksami võib sooritada alles kolme kuu pärast.