Treeningutel osalemise hind sõltub sellest, kui palju teie omavalitsus huviharidusse panustab. Kõige parema meelega näeksime, et lapsed saaksid meie treeningutel tasuta osaleda. Tundub pisut uskumatu, kuid leidub ka omavalitsusi kes on valmis katma kõik laste huvitegevuse kulud, enamasti aga nõnda hästi siiski ei lähe, ning kulud erinevate valdade õpilastele võivad oluliselt erineda.

Õppekoha tasu kõigile lastele on tegelikult sama kuid enamasti maksavad lapsevanemad sellest vaid väikese osa. Tavaliselt jaguneb see 25-30% lapsevanemale ning ülejäänud osa omavalitsusele. Kui suur see täpselt erinevate omavalitsuste lõikes on sõltub aga sellest millise osa just teie omavalitsus on valmis teie eest tasuma. Nõnda tuleb juhul kui omavalitsus tasub vaid 50% õppemaksust, lapsevanemal tasuda ülejäänud 50%. Kui aga omavalitsus on valmis hüvitama 100% õppemaksu, saavad selle omavalitsuse lapsed treeningutel osaleda tasuta.

Kahjuks ei suuda mõned omavalitsused mõista, et inflatsioon toimib ha huvikoolide tegevuskulude osas ja nii on nende omavalitsuste huvihariduse toetus olnud enam kui 10 aastat muutusteta, samas kui meie (ja kindlasti ka teie) igapäevased kulud on selle aja jooksul kordades kasvanud. Arusaadavalt on ka huvikooli õppemaks seetõttu tõusnud ning nõnda tekivad erinevused osalejate poolt tasutavas õppemaksu suuruses. Nendel omavalitsustel, kes on laste huvitegevuse endale rohkem südameasjaks võtnud või on lihtsalt paindlikuma asjaajamisega on ka lastel huvitegevuses osalemine märgatavalt soodsam.

Me teeme omalt poolt päris olulisi soodustusi neile kes treeningutesse tõsisemalt suhtuvad. Liikudes kodulehel tagasi lapsevanemate infole, saate uurida millised on teie võimalused täiendavalt õppemaksu kokku hoida.
.